UPB 16. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

UPB 16. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Uluslararası Patent Birliği’nin 16. Yıllık Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gün , saat , yer ve gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Toplantı Yeri: BUTGEM BİNASI, UPB Birlik Merkezi , DOSAB-BURSA

Toplantı Tarihi: 13 Şubat 2016 Cumartesi

Toplantı Saati: 10.30

GÜNDEM MADDELERİ

Açılış(Yönetim Kurulu Başkanının konuşması) ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması
Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
Saygı duruşu,
2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
2015 yılı Gelir-Gider Cetveli’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin ibra edilmeleri,
Gelecek Çalışma Dönemi Programı ile Bütçesi’nin görüşülmesi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
Dilek ve temenniler

İşbu yazı toplantıya çağrı niteliğinde olup katılımınızdan büyük bir memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımla,

Canan SÖNMEZ

UPB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gönderiyi paylaş