Hakkımızda

UPB Hakkında

Ulus olarak hedefimiz emek yoğun ekonomiden değer yoğun ekonomiye geçiş yapmak. Günümüzün ağır rekabet şartlarında ne yazık ki başka bir çıkış yolu da gözükmüyor.

Bu noktada girişimciliği ve inovasyonu tetikleme adına devlet politikaları uygulamaya alınıyor, bu uygulamalar yavaş yavaş çıktılarını vermeye başlıyor. Yeni Ar-Ge Merkezleri kuruluyor, patent sayıları artıyor, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı yükseliyor.

Hedeflenen noktaya çok da geç olmadan varabilmek için yaşadığımız ekosistemdeki tüm ilgili paydaşların proaktif desteğine ihtiyaç var. Bu paydaşlardan biri de STK’lar.

Uluslararası Patent Birliği de (UPB) bir STK olarak üstlendiği misyon itibarıyla önemli bir yere sahip. Zira hala ülkemizde Fikri Haklara yönelik çalışmalar yapan STK sayısı bir elin parmağını geçemiyor.

Birliğimizin kuruluşu İçişleri Bakanlığı’nın 21.06.1999 tarihli ve 145521 sayılı yazısı üzerine, 26.03.1999 tarihli ve 3335 sayılı kanunun 1. maddesine göre, Bakanlıklar Kurulunca 25.06.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. UPB o günden bu yana da ciddi çalışmalar yürütmüş bir birlik olarak karşımıza çıkıyor. 50’yi geçen üyeleri arasında alanında tanınan profesyoneller, köklü işletmeler, STK temsilcileri ve başarılı iş adamları mevcut. 2017’nin ilk haftasında yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu UPB gibi STK’ların önemini daha da artırmış durumda.

Bu kısa bilgi ışığında UPB üyelerine şu imkânlardan faydalanmayı taahhüt etmektedir:

 • Seçkin üyelerden oluşan ulusal bir ağa dahil olma,
 • Düzenli toplantılarla üyeler arasında etkin tecrübe-bilgi paylaşımı,
 • Fikri Mülkiyet alanında en doğru ve güncel bilgiye ulaşma,
 • Yıl içinde yapılacak farkındalık toplantılarına öncelikli ve ücretsiz katılım,
 • Patent/Marka Vekilliği yolunda ilerlemek isteyenler için doğru kişilerle irtibat kurma,
 • Bazıları sertifikalı Fikri Mülkiyet uzmanlık seminerlerine son derece makul ücretlerle katılım,
 • Ülkemizin inovasyon ve Fikri Mülkiyet ekosistemine katkı sağlayıcı sosyal projelerde yer alma,
 • Buluşçularla ulusal ya da uluslararası melek yatırımcıları, fonları buluşturma, böylece güzel fikirlerin hayata geçmesini ve ülkemize lisans geliri kazandırmasını sağlama

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj

Günümüzde  dünya  ekonomisine,  gayri maddi  varlıklar  ve  bu  varlıkların  yarattığı  katma  değerler  yön veriyor.  En  önemli  gayri maddi  varlıklar  olan fikri  mülkiyet  hakları,  bu  çerçevede  hem  ülkemiz  hem de girişimcilerimiz  için ekonomik bağımsızlık ve varoluş meselesi  haline  gelmiştir.

Uluslararası  Patent  Birliği  olarak;   bu  inanç  ve  hedefle,  ülkemizdeki  fikri  mülkiyet  haklarının  gelişimine  ve değere  dönüşmesine, hep birlikte katkı  koyabilmek  için  çalışıyoruz.

Dinçer Tomruk
Avukat
Marka ve Patent Vekili


Misyonumuz

Toplum Tarafında Farkındalığı Oluşturmak

Vizyonumuz

Mevzuat Uygulayıcıları Tarafında Uzmanlığını Artırmak

UPB’nin 5 yıllık vizyonu

Ülkemizde nitelikli Fikri ve Sınai Mülkiyet Çıktısı üretilmesi noktasında en etkili 3 STK’dan biri olmak


Değerlerimiz

 • Fayda odaklı olmak
 • Bilgiye değer vermek
 • Temel etik değerlere bağlılık
 • Ticari ya da Mesleki itibar