TARİHÇE

Fikri ve sınai haklar özel haklardır. Bu haklar; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesinde yer almaktadır. Fikri ve sınai hakların önemi teknolojideki gelişme ile kendisini gösterir. Bu konudaki düzenlemeler uluslar arası ticari, ekonomik ve siyasal ilişkileri ilgilendiren kararları da etkiler durumdadır. Anılan hakların korunması konusundaki gelişme, bu konuya özgü ulusal yasaların çıkartılması suretiyle, öncelikle ulusal alanlarda olmuş ve ulusal ekonomilerin çıkarları göz önünde bulundurularak koruma, ulusal sınırlar içinde sağlanmıştır.

Fikri ve sınai hakların uluslararası düzeyde korunması konusundaki girişimler ise XIX. Yüzyılda başlamış, bugün bilinen ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı anlaşmalarla özlenen konumuna yaklaşmıştır. Türkiye’de de çağdaş bir sistemin oluşturulabilmesi için, yasal düzenlemelerle uluslar arası anlaşmalar kabul edilmiştir. Fikri ve sınai haklar alanında çalışmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde kurulu sivil toplum örgütleri vardır. Bunlar yüz yıldan fazla bir süreden beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kuruluşlar, zaman zaman Dünya Fikri Haklar örgütü (WIPO) ile birlikte de çalışmalar da yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası ticaretteki engelleri ve bozuklukları azaltma, bu hakların korunması ve etkinliğini arttırma hedefleri, ülkemizin ticari ve ekonomik sistemine temel teşvik etmektedir.

Bu hedeflere yaklaşmak arzusu ile, Dr. Mevci Ergün tarafından Uluslararası Patent Birliği kurulması fikri açıklanmış ve statüsü hazırlanmıştır.
Bu ideale gönül veren Kemal Yamankaradeniz, Nuri Coşkun İrfan, Erol Türkün, Şenol Şankaya, Fahrettin Gülener, Ayhan Apak, Ali İhsan Yeşilova, Alaattin Çalışkan, Yavuz İskenderoğlu, Doç. Dr. Ahmet Güngör Keşçi, Kamuran Soydan, Selahattin Bölükbaş ve Abdullah İsmet adlı kurucuların üstün maddi ve manevi katkılarıyla fikir hayata geçirilmiştir.

Birlik Kuruluş işlemleri tamamlanmış, kurulmasına izin verilmesi; dış işleri bakanlığının uygun görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 21.06.1999 tarihli ve 145521 sayılı yazısı üzerine, 26.03.1999 tarihli ve 3335 sayılı kanunun 1. maddesine göre, Bakanlıklar Kurulunca 25.06.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Birlik ilk Genel Kurulunu 19.02.2000 tarihinde gerçekleştirmiş, Konsey ve Denetim Kurulu üyelerini seçerek görevini sürdürmeye başlamıştır.

Haberler

Patent dünyasından gelişmeler

Uluslararası Patent Birliği Başkanı Avukat Dinçer Tomruk, UPB’nin ilk başkanı olan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’i ziyaret etti

Destek Patent Bursa Şubesi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında Uluslararası Patent Birliği’nin yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda... daha fazla oku

Türkiye 2021 Küresel İnovasyon Endeksi’nde Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Ülkelerin inovasyon performansını ölçen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2021 Küresel İnovasyon Endeksi'ni "KOVİD-19 Krizinde İnovasyonu Sürdürmek" ana temasıyla... daha fazla oku

İSTANBUL ULUSLARARASI BULUŞ FUARI (ISIF’21) ALTINCI KEZ KAPILARINI MUCİTLERE AÇTI.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında 20 farklı ülkeden 72'si yabancı toplam 254 buluşun yarışacağı SIF21’in açılışı,... daha fazla oku

Galeri

Dernek ofisinden fotoğraflar

Birlikten Güç Doğar