Yeni Sınai Mülkiyet Kanunundan Notlar

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunundan Notlar

* Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişti.

* Mevcutta patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir metne indirgendi. Böylece, daha sade ama daha etkili bir metin ortaya çıkarıldı. Bununla ilintili olarak bir KHK yerine bir Kanun hazırlandığı için mevcut hukuki sisteme uyum sağlandı. Anayasa Mahkemesi kaynaklı madde iptallerinin tamamen önüne geçildi.

* Sorunlu bir koruma enstrümanı olan İncelemesiz Patent kaldırıldı. Artık tüm patent başvuruları incelemeli patent olarak işlem görecek. Diğer taraftan Faydalı Model başvurularına yenilik araştırması yapılma zorunluluğu geldi. Bu iki önemli değişiklik sayesinde zaten yıllardır piyasada olan çözümlerin haksız yere koruma altına alınması ve bunlardan kaynaklı haksız rekabet sorunlarının önüne geçiliyor.

* Yayın ve termin süreleri aşağıda çekildi, böylece tescil süreçlerinde kısalmalar sağlandı. İstisnaların kaideyi bozmaması şartıyla, genelde 6 aylık süreler 3 aya, 3 aylık süreler 2 aya inmiş durumda.

* Tüm patent araştırmaları yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bünyesindeki uzmanlarca yapılacak. Böylece stratejik bir sorun olan, kendi buluşlarımızın patent alma kararını yurtdışındaki kurumların vermesi durumu ortadan kalkmış oldu. Ayrıca doğal olarak buradaki süreler ve maliyetler de azalmış oluyor.

* Avrupa Patent Sözleşmesi’nde de olan Hakların Yeniden Tesisi imkanı başvuru sahiplerine sağlanıyor. Böylelikle birçok durumda kaçırılan bir resmi terminden dolayı bir belgenin geçersiz hale gelmesinin büyük oranda önüne geçilmiş olundu.

* Yayınlanan Patent ve Faydalı Model başvurularına gelen itirazların yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilmesi zorunluluğu getirildi. Buna ilave olarak patentlerde tescil sonrası 6 ay içinde itiraz hakkı da getirildi. Böylelikle, haklı itirazlar neticesinde Patent yada Faydalı Model başvuruları konu mahkemeye gitmeden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iptal edilebilecek. Bu büyük imkandan faydalanmak, mahkemeye gitmeden hakkını aramak isteyenlere, mutlaka Türk Patent ve Marka Kurumunca yayınlanan patent bültenlerini aylık olarak takip etmeleri ya da bu yönde bir hizmet almalarını önemle tavsiye ediyorum.

* Kamu desteği alan ve bu destek neticesinde bir buluş ortaya çıkaranlar için ilave yükümlülükler geldi. Buna göre, Arge-Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki buluşlar büyük oranda hariç olmak üzere, Kamu Destekli Projeler sonucunda ortaya çıkan buluşların desteği sağlayan kamu kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Eğer desteği alan firma ortaya çıkan buluş için bildirimden sonra 1 yıl içinde bir patent başvurusu yapmazsa desteği veren Kamu Kurumunun patenti başvurma hakkı doğuyor. Diğer taraftan, arada farklı bir sözleşme yoksa, desteği alan taraf patent belgesi geldikten sonra 3 yıl içerisinde buluşunu kullanmazsa, bu durumda da desteği veren Kamu Kurumu patent üzerinde bedelsiz bir lisansa sahip olabiliyor. Dolayısıyla artık Kamu Desteği alan kurumların ortaya çıkan hakların sahipliği konusunda çok daha dikkatli olmaları, gerekirse kendilerini koruyucu sözleşmeleri düşünmeleri gerekiyor.

Bu gönderiyi paylaş