cizgi
duyuru DUYURULAR :
Web sitemiz yenilenmiştir, üst menüden ilgili içeriklere aynı şekilde erişebilirsiniz..

Monthly Archives: Mayıs 2016

İNOVATİF ÜRÜNLER VE GÜÇLÜ PATENTLER

    İnovatif ürünler ve güçlü patentler

İnovasyon kavramı hepimizin diline pelesenk oldu. Haksız da sayılmayız, zira ancak inovasyon ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ortaya koymak mümkün olabiliyor. Günümüzün rekabetçi koşullarında da katma değersiz çözümlerle ayakta kalmak ve ekonomik bağımsızlığı elde etmek çok da mümkün gözükmüyor.

Ancak inovasyon yapmak da yeterli değil. Zira yaptığımız inovasyonun başkalarınca taklit edilmesini önleyemiyorsak, bu durumda rekabetçi yönümüzü de daha başlangıçta kaybetmiş oluyoruz. İşte bu noktada patent kavramı ortaya çıkıyor. Son yıllarda patent bilinci de inovasyon kavramına paralel olarak gerek devlet gerekse özel sektör nezdinde her geçen gün daha sık ele alınmaya başlandı.

15 yıldır patent vekilliği yapan biri olarak bu alandaki gelişimin çok hızlı ve ümit verici olduğunu söyleyebilirim. Ancak daha alınacak çok yol var. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, daha 1900’lü yıllarda binlerce patent alınırken, biz daha yeni yeni bu rakamlara ulaşabiliyoruz.

Buradaki bir eksiğimiz de, patent kavramını gözümüzde çok büyütmemiz. Birçoğumuza göre, patent almak için sıfırdan bir şey icat etmek gerekiyor. Böyle olmayan fikirleri de kimse paylaşmayı bile düşünmüyor. Leonardo Da Vinci’nin “Basitlik en kompleks çözümdür” diye bir sözü vardır. Gerçekten de basit ama faydalı buluşlar sahibine genelde en çok para kazandıran buluşlardır. Bizdeki bu önyargı kırıldıkça patent sayılarımızın daha da artacağına eminim.

Yönetim seviyesinde de bazı bilgilendirmeler şart. Zira yöneticilerimizin çoğu patentin stratejik öneminin yeterince farkında değil. Oysa, dünya markalarına baktığımızda, patentler direk en üst yönetim seviyesinde ele alınan, ana iş stratejisinin önemli bir kısmını oluşturan önemli bir ticari enstrüman olarak ele alınmaktadır.

Patentler sadece buluşları korumak için alınmaz. Çok güçlü bir ticari enstrüman olan patentlerin esas koruduğu firmaların pazardaki rekabetçi konumudur. Patent almanın bir diğer nedeni de rakiplerin pazardaki hareket alanını her alınan patentle biraz daha daraltmaktır.

Bir diğer problemimizde tabi ki “eski köye yeni adet getirme” zihniyeti. “İnovasyon acıyı hissetmektir” der bir inovasyon gurusu. Acıyı hisseden de bunu dile getirir. Peki bizler ne yapıyoruz? Böyle insanları baskılamaya, dışlamaya çalışıyoruz. Bir fikir saçma bile olsa fikrin sahibini rencide etmeden konuyu değerlendirmeli, her zaman teşvik edici olmalıyız. Zira aynı kişinin bir sonraki fikrinin ses getirecek bir buluş olmayacağını kimse garanti edemez.

Bununla ilintili olarak, Ar-Ge odaklı çalışan işletmelerimiz buluş yapanları ödüllendirecek “Fikir Cazibe Merkezlerini de” kurmalıdır. Bu “Fikir Cazibe Merkezleri” parlak fikirlerin toplandığı bir yer olacak, ilgili işletme de bu fikirlerden istediklerine patent alabilecektir.

Sonuçta, patent araştırmalarıyla başlayan ve güçlü patentlerle taçlandırılan Ar-Ge süreçleriyle ülkemiz emek yoğun ekonomiden bilgi yoğun ekonomiye geçişini tamamlayacak, Türkiye-2023 hedeflerini de tutturması hiç de zor olmayacaktır.
En derin sevgi ve saygılarımla
Erdem Kaya